Tin tức - Sự kiện

blog

23/112018

AOE Sinh Viên 2013

Là giải đấu không chuyên đầu tiên dành cho các bạn sinh viên

Thời gian: 20 - 21/4/2013

Địa điểm thi đấu: Game Quỳnh Hương - 103 nhà A6 TT Khương Thượng - Ngõ 1A - Tôn Thất Tùng

Thể thức: 4v4 Random

Tổng giá trị giải thưởng: 6.000.000 VND